Wandaggregate

PTM140Z012

NK-Wandaggregat. R404A. Stopferausführung
Temperaturbereich: -5°C/+8°C. 400V/3ph/50Hz.
Kälteleistung bei 0°C Zellentemp. / +32°C Umgebungstemp. 11625 W.
Zellenvolumen: bis 161,0 m³

PTM200Z012

NK-Wandaggregat. R404A. Stopferausführung
Temperaturbereich: -5°C/+8°C. 400V/3ph/50Hz.
Kälteleistung bei 0°C Zellentemp. / +32°C Umgebungstemp. 13998 W.
Zellenvolumen: bis 197,0 m³

PTM300Z012

NK-Wandaggregat. R404A. Stopferausführung
Temperaturbereich: -5°C/+8°C. 400V/3ph/50Hz.
Kälteleistung bei 0°C Zellentemp. / +32°C Umgebungstemp. 18585 W.
Zellenvolumen: bis 272,0 m³

PTM370Z012

NK-Wandaggregat. R404A. Stopferausführung
Temperaturbereich: -5°C/+8°C. 400V/3ph/50Hz.
Kälteleistung bei 0°C Zellentemp. / +32°C Umgebungstemp. 22117 W.
Zellenvolumen: bis 329,0 m³

SVL003Z001

TK-Wandaggregat. R404A. Stopferausführung
Temperaturbereich: -15°C/-25°C. 230V/1ph/50Hz.
Kälteleistung bei -20°C Zellentemp. / +32°C Umgebungstemp. 605 W.
Zellenvolumen: bis 3,0 m³

SVL006Z001

TK-Wandaggregat. R404A. Stopferausführung
Temperaturbereich: -15°C/-25°C. 230V/1ph/50Hz.
Kälteleistung bei -20°C Zellentemp. / +32°C Umgebungstemp. 915 W.
Zellenvolumen: bis 5,9 m³

SVL008Z001

TK-Wandaggregat. R404A. Stopferausführung
Temperaturbereich: -15°C/-25°C. 230V/1ph/50Hz.
Kälteleistung bei -20°C Zellentemp. / +32°C Umgebungstemp. 1139 W.
Zellenvolumen: bis 8,6 m³

SVM003Z001

NK-Wandaggregat. R404A. Stopferausführung
Temperaturbereich: -5°C/+8°C. 230V/1ph/50Hz.
Kälteleistung bei 0°C Zellentemp. / +32°C Umgebungstemp. 720 W.
Zellenvolumen: bis 4,1 m³

SVM006Z001

NK-Wandaggregat. R404A. Stopferausführung
Temperaturbereich: -5°C/+8°C. 230V/1ph/50Hz.
Kälteleistung bei 0°C Zellentemp. / +32°C Umgebungstemp. 1003 W.
Zellenvolumen: bis 6,5 m³

SVM007Z001

NK-Wandaggregat. R404A. Stopferausführung
Temperaturbereich: -5°C/+8°C. 230V/1ph/50Hz.
Kälteleistung bei 0°C Zellentemp. / +32°C Umgebungstemp. 1127 W.
Zellenvolumen: bis 7,8 m³